Hoe kunnen anaerobe bacteriën zich ontwikkelen in een zuurstofrijke waterstroming?

De lange “tunnels” in het Biohome Filtermedia zijn in de gebieden waar veel zuurstofrijk water langs stroomtgekoloniseerd met aerobe bacteriën. Dieper in de lange tunnels wordt het zuurstofgehalte enorm gereduceerd dankzij deze zelfde aerobe bacteriën. Samen met de langzame stroming die in deze “dead zones” ontstaat wordt de perfecte leefomgeving voor anaerobe bacteriën gecreëerd.
De unieke structuur van Biohome Filtermedia maakt een perfecte balans tussen aerobe en anaerobe bacteriën mogelijk in elke doorstroomsnelheid. Het is dus niet meer nodig om belachelijk (onhaalbaar) lage waterstroming te creëren wat sommige andere merken vereisen.