Voorwaarden Retourneren

Volgens onze voorwaarden geldt een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Biohome Nederland vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Biohome Nederland in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Biohome Nederland aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Biohome Nederland gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Wanneer een bestelling in zijn geheel retour komt (binnen de 14 dagen) Biohome Nederland ook de eerst gemaakte verzendkosten (wanneer van toepassing) terug betalen. Wanneer de bestelling niet in zijn geheel terug komt, dan zal Biohome Nederland de eerst gemaakte verzendkosten niet terug betalen.
Voor een snelle en correcte afhandeling, is het belangrijk dat u het artikel eerst bij ons retour meldt via retouren@biohomenederland.nl